Torv / Spån - RS Mustang
 

 • Torvströ

  Det mest ekonomiska stallströet

  Vi har svensksållad torv som är ljus och långfibrig. Eftersom vi har tillgång till flera mossar i Sverige kan vi garantera bästa kvalitet året om. Torv har exceptionella egenskaper som stallströ p.g.a. dess förmåga att binda ammoniak och gaser samt ett mycket lågt PH-värde som ger en ogynnsam miljö för bakterier. Torv har även visat sig ha en positiv effekt på luftvägsrelaterade problem hos många hästar. Använd torv blir ett bra jordförbättringsmedel.

   Fakta;
  en bal ca 250-300 liter

  Fördelar med Torvströ
  • God stallmiljö
  • Ammoniakbindande
  • Bakteriehämmande
  • Mindre gödselmängd
  • Arbetssparande
  • Attraktiv slutprodukt
  • Bättre totalekonomi

   
  Kutterspån

   

  Vi tillverkar kutterspånet med dammavskiljning enligt senaste tekniken för att kunna garantera jämn och hög kvalitet. Kutterspånet pressas och förpackas i lätthanterliga säckar av miljövänlig plast. Balarna levereras på pall som är sträckfilmad och försedd med plasthuv på toppen för att skydda mot fukt.

  Fakta;
  Balen väger c:a 25 kg