Ultraljudsterapi

 • Ultraljudsterapi är en vanlig form av fysioterapi. Inom medern terapi använder man sig av frekvenserna 1 och 3 MHz.
  Ultraljudet appliceras med kontinuerligt eller pulserande mode med varierande intermittens faktorer.

  Beroende på parametrarna så alstras antingen en termisk effekt (värmealstring på reflekterande materia som ben och leder)
  eller så stimuleras vävnaden av mikromassage.

   
   

  Effekterna som uppnås är:
  Hyperemi
  Ökad metabolisk funktionalitet
  Ökad elasticitet av bindvävsstrukturen
  Smärtlindring
  Muskulär avslappning
  Förbättrad läkningskraft

   

  Ultraljud reflekteras av luft och därför används kontaktgel för god transmission av ljudvågor mellan omvandlaren och vävnaden.
  Alternativt kan behandlingen utföras under vattnet.

  Vad är Ultraljud?
  Ultraljudet är ljudvågor där tonhöjden bestäms av frekvensen = antal svängningar per sekund. Ultraljudet tränger in i muskeln,
  absorberas och ombildas till värme när det passerar genom mjuk vävnad.
  Värmen gör att blodgenomströmningen ökar och därigenom syretillförseln.
  Ultraljudet kan tränga in upp till 30 cm vilket gör att metoden kan användas på sällen där en ”vanlig” massör inte kan komma åt
  då en människa endast med hjälp av "handkraft" ej kan komma åt så djupt liggande muskler.

  Effekter av ultraljudsbehandling
  Genom forskning har man konstaterat att massage på djur ger en lugnande effekt.
  Massagen ökar också aktivitet i hjärnan samt stärker musklernas förmåga att ta upp näring och att öka motståndskraften hos djuret.
  I jämförelse mellan obehandlade muskler och de som genomgått en massagebehandling kan man konstatera att en skadad muskel som
  blivit behandlad i samband med läkningen blir betydligt smidigare. 

  Hästen har ca 700 tvärstrimmiga muskler, de flesta finns parvis på båda sidor av kroppen.
  Ca 60 % av hästens totala vikt är muskler och på vissa ställen finns upp till fem lager muskler på samma ställe.
  En muskel har två faser en uppbyggnadsfas och en nerbrytningsfas.
  Nedbrytningsfasen kommer i och med att muskeln arbetar eller anspänns.

  Uppbyggnaden sker när muskeln är relaxerad, i vila.
  Det är därför viktigt att hästen får vila efter träning för att återhämta sig.
  Genom att hjälpa spända muskler att slappna av genom ultraljudsbehandling sker återhämtningen lättare och uppbyggnadsprocessen förbättras. 

  En häst kan reagera på många olika sätt om den t.ex. har ont i ryggen.
  En ridhäst kan omotiverat vägra framför ett hinder och en travhäst galopperar omotiverat i ett lopp.
  Det finns många orsaker till detta och överansträngning i ryggmusklerna är mycket vanligt.
  Ultraljudsbehandlingen värmer muskeln genom mikromassage inifrån och ut vilket släpper på kramper och ökar genomblödningen i muskeln.

  Detta ger muskeln nytt syre som hjälper muskeln att prestera maximalt.
  I samband men den ökande blodgenomströmningen utlöses hormoner i kroppen sk oxytocin, som verkar lugnande
  men också endorfiner, som har en smärtstillande effekt.

  Fördelarna med behandlingen är många och kan avhjälpa många olika problem tex.

  • Muskelspänningar

  • Problem som uppstått pga fel anpassad utrustning tex sadeltryck*

  • Ryggproblem

  • Koordinationssvårigheter

  • Stela leder

  • Gallor

  • Återhämtning efter träning och tävling

  *Ultraljudsbehandling kan aldrig ersätta rätt anpassad utrustning men är ett mkt bra komplement.

  Hästen känner oftast ingenting under behandlingen vilket gör att de flesta hästar, även de som vid ”vanlig” handmassage
  spänner sig, brukar kunna slappna av och vara mottaglig för behandling.
  Det finns några tillfällen då man ej bör behandla sin häst.
  Detta kan tex röra sig om feber, dräktighet, akuta frakturskador, infektioner eller om den bär på någon smittsam sjukdom.  

  Hur ofta
  Hur ofta man bör behandla sin häst med ultraljud är individuellt från fall till fall.
  Har man inget specifikt problem kan det räcka med att behandla ca 1 gång per månad. För maximal återhämtning och
  muskeluppbyggnad även efter hård träning och tävling för att relaxera musklerna.
  Har man en häst med ett visst problem t ex ländryggssmärta eller stela bogar bör man i första läget behandla hästen
  under några dagar i rad och sedan återgår man till underhållsbehandling.

   

   

  Massage och elektroterapi är förebyggande och rehabiliterande men är inte ett alternativ till veterinär utan ett komplement