GSM

 • Genuin Svensk Massage är en tuffare massageform än den klassiska massagen. Denna massageform ger ett snabbt och direkt resultat. Den består av tre moment, provokation av muskeln, selektiv muskeltöjning samt dränage av muskeln.

  Detta innebär att man provocerar muskelvävnaden så att blodgenomströmningen ökar, töjer muskelfiber för muskelfiber och därefter dränerar bort de slaggprodukter som funnits lagrade i muskeln och som frigjorts av massagen.

  Massagen påverkar på så vis både blodcirkulationen och lymfsystemet.
  När blodcirkulationen och lymfsystemet är i obalans får muskel och senor inte den näring och syre som krävs för att dessa ska fungera optimalt. Lymfsystemet har till uppgift att transportera bort vävnadsvätskan där bl.a. cellernas avfallsprodukter finns (t.ex. mjölksyra). När detta system inte fungerar optimalt bildas ansamlingar av vävnadsvätska i muskeln och muskeln svullnar. Detta ger en surare miljö för muskeln att arbeta i (ett lågt pH-värde ger spändare muskler) och den ökade mängden vätskeansamling ger ett ökat tryck i muskeln och på grund av detta försämras blodgenomströmningen ytterligare. En ond cirkel har uppkommit.

  Den onda cirkeln
  Spänning i muskulaturen leder till försämrad blodcirkulation och en högre produktion av mjölksyra. Detta leder till närings och syrebrist (mjölksyra är en avfallsprodukt som bildas vid syrebrist i muskeln). Syrebrist leder till smärta och smärta leder till mer spänning osv.
  I det här läget kan det vara bra att söka upp en massör för att bryta denna nedåt gående spiral.

   

  Källa: Internationella Föreningen

  Genuin Svensk Massage

  Massage:

   

  ·    ökar blodcirkulation och lymffunktion

  ·    normaliserar muskelspänningar

  ·    påskyndar läkningsprocesser/minskar ärrbildning

  ·    verkar stimulerande/lugnande

  ·    minskar smärta

  ·    verkar stimulerande/lugnande

   

  Massage kan vara lämplig vid:

   

  ·    muskelspänningar/stelhet

  ·    rörelseinskränkningar/störningar i rörelsemönstret

  ·    motstånd i arbetet/plötsligt nedsatt prestationsförmåga

  ·    efter skada på muskel/sena/ligament

  ·    attitydproblem/nervositet/stress

  ·    dåliga hovar

  ·    spänningshuvudvärk

  ·    musarm

  ·    kryp/domningar i fingrarna/benen

  ·    efter skada på muskel/sena/ligament

  ·    vid stressrelaterade problem