Massage

 •  

  Många hästar har problem med muskelspänningar och snedbelastningar som kan bero på dåligt anpassad utrustning, överansträngning, felaktig ridning eller hanterats på annat sätt så att spänningar uppstått.
  Muskelspänningar som funnits en längre tid kan i sin tur ge följdskador.

  Innan behandlingen påbörjas besiktigas hästen grundligt och även gås igenom med en värmekamera.

   

  Vid minsta tveksamhet om vad som orsakar problemet rekommenderas att hästen undersöks av veterinär.

  Vid all behandling skall hästen vara torr och ren och vanligt vis krävs 3-5 behandlingar för att se en förbättring, beroende på typ av skada/åkomma.
  Undersökning och behandling sker alltid i samråd med ägaren/tränaren.

   

   

  Massage och elektroterapi är förebyggande och rehabiliterande men är inte ett alternativ till veterinär utan ett komplement