Elektorterapi

 • Elektroterapi är ett av redskapen som används av fysioterapeuter för att påskynda behandling av problem i rörelseapparaten, så som muskelsträckningar, lårkakor, svullnader mm.
  Fördelen med denna behandlingsform är att man får snabba och bestående resultat när det gäller led och muskulära problem.

  Inflammatoriska tillstånd och skadade områden som är svåra att nå in till går också att behandla. Dessa tillstånd kan elektroterapin nå genom att man kopplar tvärs igenom! Man kan koppla tvärs igenom exempelvis ett knä eller lår. 

   
   

  Elektroterapins effekter
  Behandling av cirkulationsstörningar så som svullnader eller kroniska tillstånd.
  Efter ett gipsat ben kan man bygga upp muskulaturen och aktivera inaktiva muskler.
  Jonisera in ämnen via huden exempelvis histamin för att släcka inflammationer.

   

  Självklart kan svåra smärtande muskler behandlas med elektroterapi för att starta

  läkningsprocessen och sedan massera upp en muskel till normal funktion.


  En smärtfri behandlingsform med mycket små begränsningar där jag använder mig av Galvan och Diadynamiska strömmar, som är en typ av retande trekantström med möjlighet att variera frekvensen, ej att förväxlas med TNS-ström som är en fyrkanström och som används för helt andra problem. Galvanström har ingen retande verkan, men fungerar smärtlindrande och kan genom jonisering ta bort svullnader, så att läkningen snabbt kommer igång.

   

  Med elektroterapi kan man koppla tvärs genom ett knä eller genom kroppen, en behandlingsform där man når skador man inte kommer åt med massage och som fungerar lika bra på led- som muskelproblem/skador.

   

  Elektroterapi kan vara lämplig vid:
  Muskelspänningar/stelhet som ger värk i nacke/axlar/rygg
  Spänningshuvudvärk/migrän
  Musarm
  Kryp/domningar i fingrarna/benen
  Inkontinens
  Bensår/lårkaka/svullnader

   

  Massage och elektroterapi är förebyggande och rehabiliterande men är inte ett alternativ till veterinär utan ett komplement