Hälsa med helhetssyn

Välkomna till Nolåkers Häst & Human

 • Termografi
   

  Termografi för veterinära tillämpningar.

  Den infraröda värme som djurkroppar avger kan ses med en värmekamera. Med hjälp av de värmemönster som visas kan en utbildad användare se om blodflödet är normalt eller inte för ett visst djur. Både höjt eller sänkt blodflöde kan vara tecken på hälsoproblem.                                                                        
                                                                                                                                                 Läs mera

 • Medicinskt ultraljud
   

  Ultraljudet är ljudvågor där tonhöjden bestäms av frekvensen = antal svängningar per sekund. Ultraljudet tränger in i muskeln,
  absorberas och ombildas till värme när det passerar genom mjuk vävnad.
  Värmen gör att blodgenomströmningen ökar och därigenom syretillförseln.
                                                                                                                                               
                                                                                                    
                                                Läs mera

 •  

 • Elektroterapi

  En skada uppkommer alltid först på cellnivå innan den förvärras till vävnads- och senare organ-nivå. Elektroterapi fungerar så att man stimulerar cellerna att läka sig själva genom att man ger dem en "kick" med hjälp av mikroströmmar.

                                                                                                                                                
  Läs mera

   

  •  

   Massage


   Många hästar har problem med muskelspänningar och snedbelastningar som kan bero på dåligt anpassad utrustning, överansträngning, felaktig ridning eller hanterats på annat sätt så att spänningar uppstått.
                                                                                                                                                
                                                                                                     
                                                  Läs mera