Startsidan  : Föreningen : Informationsmöte : Rapporter : Platsannonser
   Ledamot (sammankallande)

Sören Johansson

Stadsbyggnadskontoret

Byggnadsnämnden

971 85  LULEÅ      

Tel. 0920-45 35 47

E-post soren.johansson@sbk.lulea.se

 


Ledamot
Björn Isvi
Stadsbyggnadskontoret
351 12  VÄXJÖ
Tel. 0470-436 10
E-post
bjorn.isvi@vaxjo.se

Ledamot

Roger Åslund

Byggnadsnämndskontoret

601 81  NORRKÖPING

Tel. 011-15 13 43

E-post roger.aslund@norrkoping.se


Styrelsen 2012 >>
Revisorer >>
Valberedning >>

Länsombud >>

 


 


 

Platsannonser

Ni har möjlighet att annonsera på vår hemsida om ni söker nya medarbetare.
Skicka in ert annonsunderlag till lillemor.edvinsson@nybro.se

Bifoga text (word eller pdf) och ert kommunvapen (jpg eller png)
Kostnad 1200 kr + moms som faktureras.
Kontaktuppgifter
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

c/o Lisa Bäcklund
Kristinehamn Kommun
5 A Stadsbyggnad
681 84 Kristinehamn