Startsidan  : Föreningen : Informationsmöte : Rapporter : Platsannonser


 

 

Ordförande

Ulrika Nolåker

Sektor Samhällsbyggnad

Ledetvägen 6

449 80  ALAFORS            

Tel. 0303-33 00 48

Mob. 073-773 11 48                
E-post
ulrika.nolaker@ale.se

 


1:e vice ordförande

Jonas Andersson

Samhällsbyggnadskontoret

Bygglov

901 84  UMEÅ

Tel. 090-16 12 05

Mob. 070-666 21 62

E-post jonas.andersson@umea.se 


 

2:e vice ordförande

Lars Nygård

Miljö- och samhällsbyggnad

Sjödalsvägen 29

141 85  HUDDINGE

Tel. 08-535 36 400

Mob. 076-762 51 90

E-post lars.nygard@huddinge.se 


 

Sekreterare

Lisa Bäcklund

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

5A Stadsbyggnad

681 84 KRISTINEHAMN

Tel. 0550-885 68             

Mob. 070-232 02 58

E-post lisa.backlund@kristinehamn.se 


 

Vice sekreterare

Jenny Sundin

Samhällsbyggnad

Plan - och Bygg

Rådhuset

831 82 ÖSTERSUND

Tel. 063-14 31 63

E-post jenny.sundin@ostersund.se 


 

Kassör

Lillemor Edvinsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dunderbergsgatan 2

382 80 NYBRO

Tel. 0481-453 81

Mob. 070-327 36 07

E-post lillemor.edvinsson@nybro.se   

 

Vice kassör

Dick Karlsson

Kontoret för samhällsutveckling

Uppsala kommun

753 75  UPPSALA

Tel. 018-727 46 55

Mob. 070-353 32 13

E-post dick.karlsson@uppsala.se


 

Klubbmästare

Lars Hartzell

Samhällsbyggnad

Nyköpings Kommun

611 83 NYKÖPING

Tel. 0155-24 82 14

Mob. 073-773 71 95

E-post lars.hartzell@nykoping.se   


Ledamot
Sören Linder
Säkerhet och Bygg
Östra Esplanaden 5
671 81 ARVIKA
Tel. 0570-816 39
Mob. 070-390 16 39
E-post soren.linder@arvika.se 


Suppleant
Peter Gärdin
Samhällsbyggnad
Nyköpings kommun
611 83  NYKÖPING
E-post
peter.gardin@nykoping.se

 

Suppleant

Stefan Andersson

Miljö- och byggförvaltningen

Enköpings kommun

745 30  ENKÖPING

Tel. 0171-62 52 27

E-post stefan.andersson@enkoping.se

   

Styrelsen 2012 >>
Revisorer >>
Valberedning >>

Länsombud >>

 

 


 


 

Platsannonser

Ni har möjlighet att annonsera på vår hemsida om ni söker nya medarbetare.
Skicka in ert annonsunderlag till lillemor.edvinsson@nybro.se

Bifoga text (word eller pdf) och ert kommunvapen (jpg eller png)
Kostnad 1200 kr + moms som faktureras.
Kontaktuppgifter
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

c/o Lisa Bäcklund
Kristinehamn Kommun
5 A Stadsbyggnad
681 84 Kristinehamn